Realizované aktivity

PREDNÁŠKA - 7. novembra 2019

Dňa 7. novembra 2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ organizovala v priestoroch Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi prednášku pre študentov na tému smart energetika a smrat budovy, kde boli študenti oboznámení s danou témou, trendmi v zahraničí a na Slovensku v rámci využívania smart technológií v praxi.

Pozrite si fotogalériu


PREDNÁŠKA - 31. októbra 2019

Dňa 31. októbra 2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ organizovala v priestoroch mestského úradu v Sabinove prednášku na tému audit energetických zdrojov a energetická efektívnosť, kde sa účastníci mohli dozvedieť o možnostiach zvýšenia energetickej efektívnosti v meste Sabinov.

Pozrite si fotogalériu


PREDNÁŠKA - 24. októbra 2019

Dňa 24. októbra 2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ organizovala v priestoroch SOŠ Košice Šaca prednášku pre študentov s cieľom prehĺbiť prepojenie štúdia s príkladmi z praxe a zároveň oboznámiť študentov s najnovšími trendmi využívania obnoviteľných zdrojov v praxi.

Pozrite si fotogalériu


PREDNÁŠKA - 23. októbra 2019

Dňa 23. októbra 2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ organizovala Informačný deň v priestoroch Centra udržateľnej energetiky Gemer v Rožňave. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov v praxi. Zároveň prebiehal diskusný klub zameraný na prínosy auditu energetických zdrojov.

Pozrite si fotogalériu


WORKSHOP - 26. september 2019

Dňa 26. septembra 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ v priestoroch Inovačného centra v Poprade konal workshop zameraný na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje a open data.

Pozrite si fotogalériu


PREDNÁŠKA - 26. september 2019

Dňa 26. septembra 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ v priestoroch Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove konala prednáška na tému obnoviteľné zdroje. Študenti boli oboznámení s najnovšími trendmi využívania obnoviteľných zdrojov a príkladmi z praxi.

Pozrite si fotogalériu

ŠKOLENIE - 18. september 2019

Dňa 18. septembra 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ v priestoroch Košického samosprávneho kraja konalo školenie na tému verejné obstarávanie v kontexte energetických úspor a audit energetických zdrojov.

Pozrite si fotogalériu


Po stopách ENERGIE - 28. august 2019

Dňa 28. augusta 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ konala prednáška v kníhkaviarni Libresso Books & Coffee.

Pozrite si fotogalériu


Čas plný ENERGIE - 22. august 2019

Dňa 22. augusta 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ konala prednáška v kníhkaviarni Libresso Books & Coffee. Bol to skutočne Čas plný ENERGIE.

Pozrite si fotogalériu


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A ENERGETICKÉ ÚSPORY - 22. august 2019

Dňa 22. augusta 2019 sa pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ konala prednáška v priestoroch pizzérie Wolka, ktorá bola zameraná na možnosti verejného obstarávania v spojitosti s energetickými úsporami.

Pozrite si fotogalériu


UHLÍKOVÁ STOPA - METÓDA LCA a LCC - 30. júl 2019

Dňa 30.7.2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ uskutočnila v priestoroch Košického samosprávneho kraja diskusný klub na tému ,,Uhlíková stopa - metóda LCA a LCC".

Pozrite si fotogalériu


ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI DOMÁCNOSTÍ - 24. júl 2019

Dňa 24.7.2019 sa pod vedením neziskovej organizácie RegioEnergy Východ uskutočnil diskusný klub ,,Znižovanie energetickej náročnosti domácností".

Pozrite si fotogalériu


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V KONTEXTE ENERGETICKÝCH ÚSPOR - 18. júl 2019

V priestoroch Obecného úradu, Kostoľany nad Hornádom sa dňa 18. júla 2019 konala prednáška na tému Verejné obstarávanie v kontexte energických úspor pod záštitou neziskovej organizácie RegioEnergy Východ

Pozrite si fotogalériu


RIEŠENIA PRE SAMOSPRÁVU V OBLASTI ENERGETIKY - 26. jún 2019

Dňa 26.6.2019 sa v Obci Petrovany konalo v poradí druhé školenie na tému "Riešenia pre samosprávu v oblasti energetiky", pod vedením našich odborníkov z praxe.

Pozrite si fotogalériu


DISKUSNÝ KLUB - 25. jún 2019

Dňa 25.6.2019 nezisková organizácia RegioEnergy Východ uskutočnila diskusný klub na tému ,,Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov smart konceptom v oblasti energií a úspor".

Pozrite si fotogalériu


RIEŠENIA PRE SAMOSPRÁVU V OBLASTI ENERGETIKY - 20. jún 2019

Dňa 20.6.2019 sa v obci Petrovany konalo školenie s názvom "Riešenia pre samosprávu v oblasti energetiky". Školenie organizovala nezisková organizácia RegioEnergy Východ.

Pozrite si fotogalériu


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V KONTEXTE ENERGETICKÝCH ÚSPOR - 19. jún 2019

Nezisková organizácia, RegioEnergy Východ uskutočnila dňa 19.júna 2019 v priestoroch historickej budovy Košického samosprávneho kraja prednášku zameranú na proces verejného obstarávania v kontexte energetických úspor, ktorej sa zúčastnili zamestnanci Košického samosprávneho kraja.

Pozrite si fotogalériu


VIEME BYŤ ENERGETICKY SMART ? - 18. jún 2019

V rámci európskych energetických dní 2019, nezisková organizácia RegioEnergy Východ v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, ako hlavným partnerom projektu ENPAUS, zorganizovala workshop spojený s úvodnou konferenciou projektu. Workshop sa konal dňa 18. júna 2019 v hoteli Yasmin v Košiciach. Účastníkov workshopom previedla projektová manažérka Danka Jenčová, ktorá postupne predstavila expertov participujúcich na projekte.

Pozrite si fotogalériu


PREDNÁŠKY O ENERGETIKE AJ PRE VEREJNOSŤ - 18. jún 2019

Dňa 18.6.2019 sa v priestoroch Harmónia - Centrum sebarozvoja na Hradovej 11 v Košiciach konali prednášky pre širokú verejnosť na tému Energetické audity v praxi, Obnoviteľné zdroje a Energetický manažment

Pozrite si fotogalériu


OD ENERGETICKEJ ZÁVISLOSTI K SEBESTAČNOSTI - 12. jún 2019

Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o. v spolupráci s RegioEnergy Východ usporiadali III. Informačný deň s názvom ,,Od energetickej závislosti k sebestačnosti" meste Rožňava.

Cieľom podujatia bolo podporiť spoluprácu medzi aktérmi regionálneho rozvoja na koordinácii energetiky v okrese Rožňava. Na informačný deň boli pozývaní zástupcovia miestnej samosprávy, štátnej správy, škôl, odborných inštitúcií, podnikatelia v oblasti energetiky ako aj aktívni občania.

Poslucháči si vypočuli prezentácie odborníkov z praxe na rôzne témy. Ako napríklad:

  • Význam energetických auditov v praxi pre obce
  • Alternatívne riešenie projektov pre úsporu energií
  • Inovatívne formy vykurovania budov – tepelné čerpadlá
  • Potrebujeme energetický audit? Načo, prečo, ako a za čo?

Pozrite si fotogalériu


RIEŠENIE PRE SAMOSPRÁVU V OBLASTI ENERGETIKY - 31. máj 2019

Dňa 31.5.2019 sa v obci Prakovce konalo školenie s názvom "Riešenia pre samosprávu v oblasti energetiky". Školenie organizovala nezisková organizácia RegioEnergy Východ.

Pozrite si fotogalériu


PREHĹBENIE INFORMOVANOSTI A POROZUMENIA OBČANOV SMART KONCEPTOM V OBLASTI ENERGIÍ A ÚSPOR - DISKUSNÝ KLUB - 28. máj 2019

Nezisková organizácia RegioEnergy Východ organizovala dňa 28.5.2019 diskusný klub s názvom "Prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov smart konceptom v oblasti energetických zdrojov.

Záznam z diskusného klubu

Pozrite si fotodokumentáciu


FOTOVOLTIKA A ENERGETICKÉ ÚLOŽISKÁ - 21. máj 2019

Dňa 21.5.2019 sa v priestoroch Harmónia - Centrum sebarozvoja na Hradovej 11 v Košiciach konalo školenie s názvom "Fotovoltika a energetické úložiská - oblasť 2 audit energetických zdrojov.

Pozrite si fotogalériu


1. ÚVODNÉ STRETNUTIE EXPERTOV PROJEKTU ENPAUS (ENERGIE – PARTICIPÁCIA - ÚSPORY) - 26. apríl 2019

Nezisková organizácia, RegioEnergy Východ uskutočnila dňa 26. apríla o 14.00 hod. v priestoroch historickej budovy Košického samosprávneho kraja, 1. úvodné stretnutie expertov projektu ENPAUS (energie – participácia – úspory). Riaditeľka neziskovej organizácie Ing. Dana Jenčová, MBA predstavila projekt, jeho hlavné ciele a aktivity. Stretnutia sa okrem kľúčových expertov zúčastnil aj predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka, ako zástupca hlavného partnera projektu – Košického samosprávneho kraja.

Pozrite si fotogalériu
RegioEnergy Východ

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.

Kontaktujte nás

RegioEnergy Východ, n. o.
Volgogradská 9/B
080 01 Prešov

0948 137 219
regioenergyvychod@gmail.com
NÁJSŤ NA MAPE

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: