Prednáška - 23. august 2021

Dňa 23.augusta 2021 sa konala prednáška pod názvom "Riešenia pre samosprávu v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie". Prednáška bola realizovaná na obecnom úrade v obci Voľa a viedli ju Ing. Ján Slezák, Ing. Ivan Hovorka, PhD. a Ing. Roman László.

Diskutované boli tieto témy: 

- Energetické audity spolu s návrhmi na neinvestičné, resp. nízkoinvestičné úspory v rámci odporúčaných opatrení.

- OZE - výroba, využitie, skladovanie energie zo slnečného žiarenia, rozdiely medzi fotovoltickými panelmi a solárno-termickými kolektormi

Ďakujeme Vám za Vašu účasť. 

Súbory na stiahnutie

Pozvánka (PDF: 734 KB)

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.