Obstarávaj Na Zeleno

Dňa 22. septembra 2020 sa uskutočnil workshop s názvom "OBSTÁRAVAJ NA ZELENO" v Sabinove. Workshopom Vás previedli páni Ing. Rudolf KürthIng. Ján Plesník a Ing. Branislav Zigo.

Prekonzultovali sme :
- záležitosti týkajúce sa verejných obstarávaní pri výbere kritérií hodnotenia v zmysle prevládajúcej praxe a možnostiach ktoré ponúka Zákon v oblasti hodnotenia nákladov životného cyklu
- problematiku procesuálnej oblasti ktorá sa týka odbornej oblasti posudzovania životného cyklu produktov a technológií z hľadiska vplyvov na životné prostredie, sociálne dopady a uhlíkovú stopu
- okruhy problémov v procedurálnej oblasti a osobitný význam posudkov LCA Enviropass pri výbere a zdôvodňovaní postupov a metódy verejného obstarávanie

Ďakujeme za Vašu účasť!

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.