Pár stôp od energetickej efektívnosti

Dňa 22. septembra 2020 sa konal workshop s názvom "PÁR STÔP OD ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI" v priestoroch SOŠ GASTRONÓMIE A SLUŽIEB SDH 3 v Prešove. Workshopom Vás previedli páni Ing. Rudolf Kürth, Ing. Ján Plesník a Ing. Ivan Hovorka, PhD.

Prekonzultovali sme :
- Súčasné prístupy v oblasti hodnotenia efektívnosti projektov a produktov a rozdielov z pohľadu ekonomickej a environmentálnej efektívnosti. Pohľad hodnotenia environmentálnej efektívnosti a kvality bol ilustrovaný na cene vína.
- Posudzovanie životného cyklu produktov a technológií z hľadiska vplyvov na životné prostredie, sociálne dopady a uhlíkovú stopu
- Okruh problémov v procedurálnej oblasti a osobitný význam posudkov LCA Enviropass pri výbere a zdôvodňovaní postupov a metód prepočtu efektívnosti projektov zelených striech a dažďových záhrad budov s využitím postupov vo verejnom obstarávaní.

Ďakujeme za Vašu účasť!

Súbory na stiahnutie

Pozvánka PDF (PDF: 718 KB)

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.