Riešenia pre samosprávu v oblasti energie

Počas aktivity boli účastníci oboznámení s možnosťami využívania auditu energetických zdrojov jeho prínosmi a praktickým uplatnením. Taktiež boli infomovaní o možnostiach využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách s najnovšími trendmi a príkladmi z prexe. 

Sme nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti úspor energií, regionálneho rozvoja, výskumu a inovácií, environmentu a vzdelávania. Nie sú nám ľahostajné veci verejné.